Natuurbeheer

De Blije Big is niet alleen een biologisch bedrijf,
maar doet ook veel aan (agrarisch)natuurbeheer,
zo hebben we o.a.
 
 
-een 40-tal knowilgen geplant en in beheer,
 
 
-hebben we een perceel als botanisch waardevol grasland ingericht
 
 
-beheren we een perceel met vochtig hooiland en nat schraalland.

-doen we mee met bloemenranden.
 
 
-hebben we houtwallen met veel bes-dragende struiken, als erfbeplanting, die weer waardevol zijn voor tal van vogels.
 
 
-bieden we op ons erf volop nest- en schuilgelegenheid voor zowel grote als kleine (zeldzame)vogelsoorten (mussen, zwaluw, uilen e.d.)
 
- maar hebben we ook oude hoogstam-fruitbomen, waaronder nog de mispel.   
 
-maaien en hooien we de graslanden  tussen de elzensingels in het beekdal,
-en begrazen we in de zomer met ons vee het natuurgebied Bokt.