skal certificaat

 

 

Certificaatnr: 965820

BIO CERTIFICAAT

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD

AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN.

De Blije Big B.V.

De marktdeelnemer:

De Blije Big B.V. \\ Bokt 12b, 5633 BG EINDHOVEN, Nederland

Skalnummer 021892 \\ Certificaatnummer 965820\\ NL-BIO-01

Dit certificaat is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr 834/2007 en

Verordening (EG) nr 889/2008 voor

1. A Landbouw

01 Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

De marktdeelnemer onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de in deze verordeningen

vastgestelde voorschriften. Hiermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en / of

voortbrengingsprocessen voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode.

Dit certificaat geldt, zolang de vastgelegde omstandigheden gelijk blijven,

van 02 november 2016 tot 31 december 2017 zoals is gedefinieerd in de bijlage.

M. van Brakel, directeur

Zwolle, 02 november 2016 laatste controledatum: 07 oktober 2016

Postbus 384

8000 AJ Zwolle

T 038 426 81 81

F 038 426 81 82

info@skal.nl

www.skal.nl

NL-BIO-01

Certificaatnr: 965820

De Blije Big B.V. \\ Bokt 12b, 5633 BG EINDHOVEN, Nederland

Bijlage

Skalnummer 021892 \\ Certificaatnummer 965820 \\ NL-BIO-01

Deze marktdeelnemer is gecertificeerd voor navolgende producten of voortbrengingsprocessen:

Bij certificaatnummer 965820

01 Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

nummer omschrijving categorie omvang

01.01 teeltareaal, biologisch Biologisch 20,60 ha

01.02 teeltareaal, in omschakeling In omschakeling 6,41 ha

01.13.2 teelt van vollegrondsgroenten Biologisch

01.29.4 teelt van veevoedergewassen Biologisch

01.42.1 runderen, vleesvee Biologisch

01.46.2 varkens, mesterij Biologisch

1